Организации

Съюз на Българските Журналисти (СБЖ):
www.sbj-bg.org
Международен съюз на спортните журналисти (AIPS):
www.aipsmedia.com
Български олимпийски комитет (БОК):
www.bgolympic.org
Международен олимпийски комитет (МОК):
www.olympic.org
Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС):
www.youthsport.bg
 
Всички права запазени.
©2007Copyright. All rights reserved.