Основаване

Родоначалник на фирма "Старт Фотопрес" ЕООД се явява илюстрования спортен седмичник "Старт". Вестник "Старт" е създаден през 1971 година като издание на Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт (ЦС на БСФС).

Вестник Старт

След демократичните промени през 1989 година издател на спортния вестник става новообразуваното търговско дружество с ограничена отговорност "Старт Прес" ООД.

В края на 1995 година фотографският отдел на вестника в състав Емил Манджаров, Бончук Андонов и Константин Моллов се отделя от "Старт Прес" ООД и тримата колеги регистрират дружество с ограничена отговорност "Старт Фотопрес" ООД с управител Емил Манджаров.

През 1999 година фирма "Старт Фотопрес" ООД се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност "Старт Фотопрес" ЕООД, представлявано и управлявано от собственика Емил Манджаров.

 
Всички права запазени.
©2007Copyright. All rights reserved.