Отличия и награди

В този раздел са представени някои от отличията и наградите присъдени на Емил Манджаров за високи професионални и творчески успехи, както и за личен принос в областта на спорта и спортната фотография.


Награда 1 Награда 2 Награда 3 Награда 4
Награда 5 Награда 6 Награда 7 Награда 8
Награда 9 Награда 10 Награда 11 Награда 12


 
Всички права запазени.
©2007Copyright. All rights reserved.