За нас

В този раздел ще намерите няколко думи накратко за фирма "Старт Фотопрес" и Емил Манджаров. Материалите са подредени тематично както следва: Основаване на фирма "Старт Фотопрес" ЕООД, Предмет на дейност и Управител. В рубриката Отличия и награди са представени някои от отличията и наградите присъдени на управителя Емил Манджаров за високи професионални успехи и личен принос в областта на спортната фотография. В рубриката Другите за нас се помещават няколко публикации от българската и чуждестранната преса, отразяващи живота и творчеството на Емил Манджаров. На страницата със заглавие Фотоархив можете да намерите информация за това какви снимки има днес в архива си "Старт Фотопрес" ЕООД. Част от тези снимки можете да разгледате и в рубриката Галерия, която е в процес на обновяване и допълване.

 
Всички права запазени.
©2007Copyright. All rights reserved.